A A

Interaktywny formularz

Wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty. Po wypełnieniu wniosku możliwe będzie wydrukowanie go w wersji papierowej lub elektroniczne przesłanie wniosku po zalogowaniu poprzez Profil Zaufany lub założenie konta. Wypełnij formularz

Licencja maszynisty

Sprawdź status licencji na podstawie numeru licencji maszynisty. Wyświetlony status licencji „nieważna” wymaga dodatkowo weryfikacji ostatnich badań lekarskich posiadacza licencji maszynisty (wyznaczonego terminu na kolejne badania okresowe), ponieważ ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255), wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność badań lekarskich. Zgodnie ze zmianą art. 31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Logowanie

Nie masz konta?  Zarejestruj się